Giải pháp phần mềm Cổng thông tin điện tử BizPortal

 
Phần mềm Cổng thông tin điện tử BizPortal cung cấp cho khách hàng là các Doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, tập đoàn một giải pháp hoàn chỉnh về hệ thống quản trị nội dung sử dụng công nghệ Portal bao gồm các chức năng: Module CMS, quản trị giao diện, quản trị Module (Web-part), tích hợp AD, ...
 
Tên phần mềm Phần mềm Cổng thông tin điện tử BizPortal Lợi ích của phần mềm Cổng thông tin điện tử BizPortal, là giải pháp rất phù hợp cho các doanh nghiệp, tập đoàn, các cơ quan bộ, ban, ngành. Với BizPortal người sử dụng được cung cấp hệ quản trị nội dung CMS (Content Management System) hoản hảo.
Được xây dựng trên nền tảng của Microsoft .Net framework và core Microsoft Sharepoint, phần mềm có đầy đủ các chức năng của một Portal hoàn chỉnh như:
- Cơ chế Web-part
- Quản trị nội dung CMS Quy trình nghiệp vụ được thiết kế theo Workflow Process
- Giao diện thân thiện và chuyên nghiệp với hệ thống menu của Office Có thể tích hợp LDAP Active Directory
- Chức năng tạo các Portal con sub-portal Kiến trúc tổng thể của phần mềm Cổng thông tin điện tử SmartPortal được phát triển phiên bản (version) thứ 2
Version 1: Được xây dựng và phát triển trên nền tảng core framework của kiến trúc .net framework
Version 2: Được xây dựng trên nền tảng kiến trúc của Microsoft Sharepoint, với công nghệ Workflow và Communication Foundation, sử dụng Windows Sharepoint Service và Sharepoint Designer trong quá trình xây dựng phát triển Chức năng của phần mềm Khách hàng triển khai Cồng thông tin cho các bộ, ngành Cồng thông tin & Tòa soạn báo cho các báo Ứng vào các Dịch vụ công hành chính một cửa
zkiwi demo