Giải pháp phần mềm Tòa soạn báo điện tử BizNews

 
Phần mềm tòa soạn, báo điện tử là một hệ thống phần mềm dạng website, quản lý việc xuất bản trực tuyến thông tin. Những chức năng chính của hệ thống bao gồm: Website Tòa soạn điện tử, Website Báo điện tử, Đồng bộ dữ liệu, Báo cáo thống kê, ...
 
Thực hiện các chức năng tin học hóa quy trình sản xuất báo giấy hình thành nên Tòa soạn điện tử. Dữ liệu được in trên báo giấy sẽ được tự động đưa lên Trang báo điện tử sau khi được Tổng biên tập hoặc được Trưởng ban phê duyệt
Với các tính năng của BizNews, quy trình sản xuất báo giấy sẽ được chuẩn hóa và giám sát, thực hiện một cách nhanh chóng. Ngoài ra dữ liệu còn được lưu trữ thành các phiên bản phục vụ cho việc tra cứu, chỉnh sửa một cách nhanh nhất. Đồng thời với quy trình sản xuất báo giấy, các bài viết cũng nhanh chóng được đưa lên Trang báo điện tử phục vụ cho độc giả một cách nhanh nhất bằng nhiều nguồn khác nhau, tăng thêm số lượng độc giả cho trang báo, làm phong phú thêm các nguồn đọc cho bạn đọc Kiến trúc tổng thể của phần mềm
Luồng quy trình nghiệp vụ Chức năng của phần mềm Soạn nộp tin bài Online Soạn nộp tin bài Offline Hiệu đính tin bài Theo dõi tin bài cá nhân Xuất bản, chế bản tin bài Phê duyệt tin bài Phát hành trang báo Quản lý cộng tác viên Quản lý nhuận bút …
zkiwi demo